Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Pris fr. 8,900 kr (inkl. moms)

Tryggare husaffär

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

För både köpare och säljare

Professionell genomgång av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status. Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för.

Köpare

Läs mer om våra överlåtelsebesiktningar anpassade för dig som är köpare.

Läs mer

Säljare

Läs mer om våra överlåtelsebesiktningar anpassade för dig som är säljare.

Läs mer

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsföretaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Därför ska du göra en överlåtelsebesiktning

Det finns inga krav eller regler på att göra en överlåtelsebesiktning. Däremot har köparen undersökningsplikt, vilket betyder att köparen måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan kontrakt skrivs. Besiktningen blir ett sätt att uppfylla den lagstadgade undersökningsplikten.

Överlåtelsebesiktningen är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som säljare av en bostad fungerar

besiktningsprotokollet som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid. När bostaden sedan ska säljas är besiktningsprotokollet en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen.

Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

 • Detta ingår i en överlåtelsebesiktning

  Detta ingår i en överlåtelsebesiktning
  Genomgång av handlingar som tex. ritningar, bygglov eller tekniska beskrivningar .
  Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
  Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt.
  Riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
  Föreslagen fortsatt teknisk utredning.
 • Detta omfattas inte av överlåtelsebesiktningen

  Detta omfattas inte av överlåtelsebesiktningen

  Det som inte ingår i en överlåtelsebesiktning, men som en fackman kan undersöka åt dig, är kontroller av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, skorstenar, eldstäder, värmepannor eller hushållsmaskiner. Mätning av radon, asbest eller vattenkvalitet ingår inte heller, liksom de delar som ligger utanför huset – altan och tomt, eller är svåråtkomliga – vind, krypgrund utan inspektionslucka, snötäckta tak.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsföretaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Godkända besiktningsmän och certifierade energiexperter

Alla våra besiktningsmän är medlemmar och certifierade av Svenska Byggingenjörers Riksförbund för att säkerställa att vi alltid levererar av högsta kvalité.

Vi har certifierade energiexperter över hela landet för att hjälpa dig att effektivisera din fastighet. Alla våra energiexperter är godkända av Boverket.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsföretaget.se

Kostnadsfri offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsföretaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion